Kloak/Regnvand
BØGELY ENTREPRISE ApS

DØGNVAGT SJÆLLAND
61 75 28 57

Kloak- og regnvandsanlæg

Bøgely Entreprise løser alle opgaver inden for kloak, spildevand og regnvandsanlæg

Vi løser alle former for kloak-, spildevands- og regnvandsopgaver. 


Kloak i åbent land
Bøgely Entreprise udfører alle typer opgaver inden for afløbsanlæg for spildevand, regnvand og drænvand efter gældende lovgivning og standarder.


Vi tilbyder tilslutning og opsætning af følgende anlæg: pilerensninganlæg, minirensningsanlæg, salg af minirensningsanlæg, biologisk sandfilter-anlæg, nedsivningsanlæg, rodzone-anlæg, beplantet filteranlæg, bundfældningstank samt opsætning og tilslutning af pumpebrønde.

Nyanlæg af kloak- og regnvandssystemer

Med stigende regnvandsmængder og klimaforandringer løser Bøgely Entreprise alle opgaver inden for kloak- og regnvandsanlæg i henhold til gældende bygnings- og miljølovgivning.

Vi installerer, driver og vedligeholder regnvandsanlæg som faskiner, regnbede, regngrøfter, separering af kloak og regnvand, LAR-løsninger, ACO-dræn, pumpebrønde, højvandssikring, reparation af rotteskader, udskiftning af spulebrønde, rensebrønde, sandfangsbrønde samt udskiftning af dæksler. Efterfølgende udfører vi kvalitetssikring i henhold til de lovmæssige krav.


Vi udfører også reparation og renovering af eksisterende kloak og regnvandssystemer.Rottespærre - forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Vi er certificeret rottespærre-montører og kan opsætte og vedligeholde rottespærrer. Vi tilbyder desuden serviceaftale på rottespærrer.Drænarbejde - etablering af dræn
Bøgely Entreprise foretager også korrekt og sikker etablering af omfangsdræn, markdræn og bortledning af uønsket overfladevand.

Bøgely Entreprise ApS
Hellestedvej 10, 4660 Store Heddinge
Telefon 6175 2857
E-mail info@boegelyentreprise.dk

CVR 39632837

Ophavsret Bøgely Entreprise ApS | Design af Stevnsdesigneren